Ocena brak

Czym jest zawał serca?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Zawał serca może zakończyć się śmiercią. Jednak po zastosowaniu odpowiednich metod leczenia stan wielu pacjentów poprawia się tak znacznie, że mogą oni kontynu­ować normalne życie. Stosowanie odpowiedniej profilaktyki może zmniejszyć ryzyko zachorowania.
Serce jest pompą mięśniową, pobudzaną do pracy przez impulsy elektryczne. Prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia, czyli trans­portowanie utlenowanej krwi z płuc do wszystkich części organizmu i powrót pozbawionej tlenu krwi, jest możliwe dzięki pracy mięśnia sercowego. Bez tlenu nie ma życia - potrzebują go wszystkie komórki. Niedotleniony mózg przestaje prawidło­wo funkcjonować, co doprowadza do zatrzymania pracy serca i płuc i w końcu do śmierci. Pierwszym objawem braku tlenu w centralnej części układu nerwowego jest utrata przytomności. Jeśli w ciągu 3-4 minut nie nastąpi interwencja medyczna, W mózgu zachodzą nieodwracalne zmiany, co jest równoznaczne ze śmiercią.

Fachowa nazwa ataku serca brzmi: zawał mięśnia sercowego. Jest to martwica komórek powstała na skutek znacznego zmniejszenia lub nawet całko­witego zatrzymania dopływu krwi do określonych części mięśnia sercowego. Tętnice wieńcowe, któ­rymi utlenowana krew wędruje z płuc, są znacznie zwężone z powodu tworzenia się w ich ścianie blaszki miażdżycowej. Mniejsza elastyczność ścian naczyń oraz zwężenie ich światła przez materiał zatorowy, czyli zlepione płytki krwi, sprawiają, że spada ilość krwi docierającej do mięśnia sercowe­go. Jeśli część narządu nie otrzymuje potrzebnej krwi przez długi czas, komórki ogarnia martwica. Intensywny stres lub wysiłek fizyczny wymusza­ją zwiększone zapotrzebowanie na tlen, którego uszkodzony mięsień serca nie może dostarczyć.
Zablokowanie naczynia krwionośnego może mieć różne przyczyny, choć najczęstszą z nich jest utworzenie się zakrzepu na tle zmian miażdżyco­wych. Do czynników ryzyka należą: choroba wień­cowa serca, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, pale­nie papierosów oraz nadciśnienie jako powikłanie powstające na skutek długoletniej cukrzycy. Wy­soki poziom frakcji LDL cholesterolu (szkodliwej dla zdrowia) i obniżony poziom frakcji HDL cho­lesterolu (która ma chronić przed chorobą serca) we krwi także należą do czynników ryzyka.
Ataku serca nie należy mylić z niewydolnością krążenia, polegającą na nieefektywnej pracy jed­nej z komór serca tłoczących krew do organizmu.
W przypadku ataku dusznicowego (choroby wieńcowej potocznie określanej jako stan przedzawałowy) mamy do czynienia z piekącym bólem w klatce piersiowej (najczęściej pod mostkiem), którego przyczyną jest utrudniony dopływ krwi do mięśnia sercowego. Dusznica bolesna jest stadium pośrednim choroby wieńcowej, której kolejnym etapem może być (choć nie musi) zawał serca.

Podobne prace

Do góry