Ocena brak

Czym jest wysokość oraz barwa głosu?

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

Wysokość muzyczna dźwięków mowy odnosi się do wrażeń słuchowych człowieka i - ze względu na strukturę akustyczną - zależy przede wszystkim od częstości drgań wywołujących tc wrażenia. Ucho ludzkie reaguje wrażeniem na drgania proste, któiych częstotliwość wynosi od ok. 16 do 25 000 Hz. Aby drganie akustyczne mogło wywołać wrażenie słuchowe, musi mieć określone natężenie, równe co najmniej tzw. progowi słyszalności, którego wartość jest zmienna, zależna od częstości drgań. Wysokość muzyczna tonów prostych zależy od ich częstości: tony mające wysokie częstości odbierane są jako wysokie, a tony o małych częstościach - lo tony niskie (zob. Wierzchowska 1980, 35-37).

Natomiast barwa głosu zależy od rodzaju przebiegów akustycznych składających się na dźwięki mowy oraz od lego, w jaki sposób te przebiegi są przetwarzane (wzmacniane lub osłabiane) w kanale głosowym człowieka. Jcsl to taka własność dźwięku mowy. klóra sprawia, że ucho ludzkie odbiera dźwięki mające tę samą wysokość muzyczną i tę samą głośność jako dźwięki różne (np. jak w przypadku tej samej nuty zagranej na różnych instrumentach - skrzypcach, flccic, trąbce itp.). Tego rodzaju różnice struktury akustycznej dźwięku odczuwane są przez ucho jako różnice barwy dźwięku (Wierzchowska 1971, 55-56),

Zarówno wysokość (rejestr), jak i barwa dźwięku mogą - a nawet muszą być świadomie wykorzystywane przez mówiących w przekazach językowych o wyraźnie przeważającej funkcji ckspresywnej i impresywnej. Dotyczy to głównie osób, dla których realizacja mówiona tekstu jest podstawowym narzędziem wykonywanej profesji (aktorzy, piosenkarze, śpiewacy, prezenterzy itp } lub amatorskich przedsięwzięć artystycznych (recytatorzy, amatorscy wykonawcy kabaretowi, teatralni itp.).

Podobne prace

Do góry