Ocena brak

CZYM JEST WŁADZA W ZAKLADZIE PRACY I JAKIE SĄ JEJ RODZAJE

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

Władza jest to możliwość wpływania jednostki lub grupy (wynikająca z zajmowanej pozycji) ma zachowania innych ludzi oraz kontrolowania ich zachowania w celu sprawienia aby wpływ ten był skuteczny. Zakłada ona stosunek dominowania i subordynacji, w którym wykorzystuje się przymus i zachętę. Żadna władza nie jest skuteczna bez przyzwolenia podwładnych czyli bez ich posłuszeństwa. Istnieje wtedy gdy kierowani działają zgodnie ze swoją wolą, wykonując zaakceptowane przez siebie cele, a przełożeni mają określone uprawnienia.

Charakteryzuje się: zaufanie podwładnego do przełożonego oparte na autorytecie zwierzchnika, prestiż społeczny, nawyk podwładnych do uznania władzy za legalną, obawa podwładnego. Może być sprawowana na podstawie : nagród, kar, kompetencji, norm, możliwości identyfikacji w grupie. Czyli władza to możność kierowania ludźmi.

Rodzaje władzy (Weber)

  • charyzmatyczna – oparta na osobowościowych cechach przywódcy

  • racjonalna – oparta na legalnych określonych przepisami prawnymi kompetencjach zwierzchników

  • oparta na tradycyjnych postawach.

Podobne prace

Do góry