Ocena brak

Czym jest uwaga - klasyczna definicja uwagi Williama Jamesa i definicja współczesna

Autor /Micky Dodano /01.07.2011

Uwaga jest zawładnięciem przez umysł jednego z obiektów naszego strumienia świadomości. Jej istotą jest skupienie, koncentracja i świadomość. Implikuje ona rezygnację z pewnych myśli po to, by efektywnie radzić sobie z innymi.” (James, 1890, s. 403-404).

Współcześnie uwagę określa się jako proces koncentracji na jednym zadaniu czy źródle bodźców pomimo działania bodźców dystrakcyjnych. Przejawia się to w tym, że uwaga: pozwala dokładniej rejestrować pewne aspekty otoczenia. umożliwia uczenie się. pozwala na szybkie reagowanie.

Główne funkcje uwagi możemy zawrzeć w trzech punktach:

  1. selekcja pierwotna - czyli selekcja tych aspektów otoczenia, które będą podlegały dokładniejszej obróbce.

  2. selekcja wtórna - selekcja tych rezultatów przetwarzania informacji, które są podstawą wyboru określonego sposobu reagowania

  3. gospodarowanie zasobami poznawczymi, tj. podejmowanie decyzji na temat tego, ile i jakie procesy poznawcze wykorzystać do realizacji różnych celów

Podobne prace

Do góry