Ocena brak

Czym jest uczenie się?

Autor /Greg Dodano /31.01.2012

Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje uczeni: się. Klasyczne uczenie warunkowe zostało po ra; pierwszy rozpoznane przez rosyjskiego fizjologi Iwana Pawłowa, który zademonstrował, że zwierzęta tworzą połączenia pamięciowe pomiędzy wydarzeniami ze świata zewnętrznego. Na widok jedzenia pies zacznie wydzielać ślinę, ale jeśli pod czas podawania posiłku regularnie słyszy dźwięk dzwonka, zwierzę tworzy połączenie pomiędzy pokarmem i dzwonkiem i w końcu ślini się zawsze na dźwięk dzwonka, niezależnie od tego, czy widz pokarm, czy nie.

W instrumentalnym uczeniu tworzy się połączenie pamięciowe pomiędzy czynnością a efektem tej czynności, łącznie z klasyfikacją, czy wynik jest pożądany czy niepożądany. Podsumowuje to zjawisko prawo efektu, według którego „czynność prowadząca do pożądanego wyniku będzie najprawdopodobniej powtórzona w podobnych okolicznościach". W ten sam sposób, czynność prowadząca do niepożądanego wyniku raczej nie zostanie powtórzona - i porażki, i sukcesy są dla nas nauką.

U większości zwierząt czynności i ich wyniki muszą zachodzić niedługo po sobie, jeśli mają powstać między nimi połączenia. W ten sposób foka będzie żonglować piłkami ma nosie tylko wtedy gdy natychmiast zostanie nagrodzona rybą. Ludzie i w pewnym stopniu małpy człekokształtne, mają większe możliwości i tworzą połączenia między teraźniejszymi czynnościami i ewentualną nagrodą w przyszłości. Jeśli naciśnięcie przycisku w jakimś urządzeniu spowoduje pojawienie się banana, szympans metodą prób i błędów szybko się tego nauczy. Naciskanie przycisku samo stanie się nagrodą, jeśli zwierzę będzie musiało pociągnąć za linę, żeby ukazał się przycisk. Dlatego i ta czynność zostanie wkrótce opanowana. Podobnie szympans nauczy się obsługiwać przełącznik, żeby dostać się do liny, i tak dalej. Zwierzę zapamiętuje cały łańcuch czynności, by w końcu otrzymać . nagrodę - banana.

Uczenie się u ludzi przebiega w zasadzie podobnie. Dzięki modyfikacji magazynu pamięci przez formowanie nowych połączeń można tworzyć całe programy akcji w celu uzyskania nagrody. Te programy bywają różne, od najprostszych - takich jak serie trzech czy czterech połączonych ze sobą czynności potrzebnych do przygotowania filiżanki herbaty - do wysoce złożonych programów, których wykonanie zajmie długie lata, jak opanowanie umiejętności grania na określonym instrumencie czy wykonania pięknej wazy ceramicznej.

Podobne prace

Do góry