Ocena brak

Czym jest terapia dramaturgiczna?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

Terapia dramaturgiczna wykorzystuje improwi­zację i spontaniczne odgrywanie określonych przez terapeutę ról i sytuacji jako środek zachęcający do wyrażania uczuć. Odgrywanie scen może złago­dzić objawy napięcia emocjonalnego, jakiego do­świadcza pacjent.
Poza tym pewne powtarzające się wzorce za­chowania mogą ujawnić się wtedy, gdy pacjent odgrywa rolę. Terapeuta może wtedy pomóc w zro­zumieniu i, w miarę możliwości, zmianie negatyw­nego zachowania. Zaletą odgrywania scen jest to, że pomaga dotrzeć do tych pacjentów, którzy nie są w stanie wyrazić swoich problemów werbalnie, bez ukrywania się pod wymyśloną przez kogoś innego postacią.

Podobne prace

Do góry