Ocena brak

Czym jest sztuczne zapłodnienie?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Metoda sztucznego zapłodnienia jest skuteczna tylko w niektórych przypadkach - można ją za­stosować tylko u tych kobiet, u których niedrożne jajowody uniemożliwiają naturalne uwolnienie komórki jajowej, ale których macica jest zdrowa i zarodek może się w niej zagnieździć. Zatem przed podjęciem decyzji o sztucznym zapłodnieniu wy­magana jest przede wszystkim ocena stanu zdro­wia kobiety.
Jeśli badanie wypadnie pozytywnie, następuje pobranie komórek jajowych z organizmu przyszłej matki. Niezmiernie ważną sprawą jest ustalenie dokładnego terminu jajeczkowania w cyklu menstruacyjnym kobiety, żeby mogła zgłosić się do szpitala na krótko przed ustaloną datą. Pacjentka zostaje także poddana terapii hormonalnej, której celem jest spowodowanie dojrzewania w jajnikach kilku komórek jajowych, co zwiększa znacznie szanse zapłodnienia.
Pobrania komórek jajowych dokonuje się za pomocą laparoskopu. Urządzenie to składa się z włókna optycznego, dającego możliwość bezpo­średniego oglądu narządów wewnętrznych, oraz cieniutkiej jak włos strzykawki, za pomocą której wyjmuje się komórki jajowe i przenosi do naczynia z odpowiednimi składnikami pokarmowymi. Tym­czasem przygotowuje się próbkę nasienia ojca w specjalnym płynie. Plemniki doprowadza się do komórek jajowych i, jeśli próba kończy się powo­dzeniem, dochodzi do zapłodnienia, po którym następuje naturalny proces podziału komórkowego.
Zapłodnione komórki jajowe można teraz ziden­tyfikować pod mikroskopem. Jeśli to jest możliwe, do macicy pacjentki wprowadza się niewielką ich liczbę - na przykład trzy - aby zmniejszyć ryzyko niepowodzenia, a jednocześnie uniknąć niepożąda­nej ciąży mnogiej. Umieszczony w macicy zarodek musi samodzielnie zagnieździć się w jej ściance.

■ Zanim dzięki metodzie sztucznego za­płodnienia osiągnięto w roku 1978 pierwsze sukcesy, przeprowadzono nieudane próby na 80 kobietach.
■ Drugie „dziecko z probówki" przyszło na świat dopiero w roku 1980, dwa lata po Louise Brown. Była to kolejna dziewczyn­ka, Candice Reed z Melbourne w Australii.
■ W trakcie pierwszego programu cztery próby, w tym u pani Brown, zakończyły się powodzeniem. Narodziło się troje dzieci, dwoje przeżyło.
Szansa na udane zapłodnienie poza-ustrojowe wynosi 5 do 1.
■ W Bourn Hall urodziła się także siostra Luoise Brown, Natalie.
Doktor Steptoe zmarł, gdy miał właśnie otrzymać jedno z najwyższych brytyjskich odznaczeń przyznawanych lekarzom * złoty medal Brytyjskiego Towarzystwa Me­dycznego, w dniu śmierci królowa miała mu wręczyć Order Imperium Brytyjskiego.

Podobne prace

Do góry