Ocena brak

Czym jest szkoła?

Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012

-instytucja oświatowo-wychowawcza

-twór kultury

-główny łącznik społeczności lokalnej ze światem i ogólnoludzką kulturą

-element świata człowieka

-zaspokaja nasze cele

-podstawowy system intencjonalnej edukacji, wychowania i opieki

-zjawisko historyczne, podstawowa i typowa dla cywilizacji europejskiej instytucja wychowawcza, która wywodzi się ze starożytnej kultury greckiej

-to synteza ról społecznych związanych z określoną zbiorowością społeczną zlokalizowaną w czasie i przestrzeni, modyfikująca nasze zachowanie, czyny i umożliwiająca nam działanie w różnych dziedzinach.

Podobne prace

Do góry