Ocena brak

Czym jest starzenie się?

Autor /elka Dodano /31.01.2012

Stopniowy spadek wydolności psychicznej i fizycznej organizmu, będący oznaką nadchodzącej starości, zaczyna się w drugiej dekadzie życia, ale jego skutki widać wyraźnie dopiero w średnim albo podeszłym wieku.

Tempo starzenia się bywa różne w zależności od czynników indywidualnych i geograficznych. Z tego względu trudno określić, kiedy kończy się wiek średni i zaczyna starość. Jeśli weźmie się pod uwagę całkowitą długość życia, w społeczeństwie zachodnim za wiek średni uznaje się wiek między 45 a 65 rokiem życia, natomiast starość to wiek powyżej 65 roku życia. Jednak w krajach, w których przeciętna długość życia jest krótsza, już 35-latka zakwalifikuje się do ludzi w średnim wieku, a 50-latek będzie uważany za człowieka starego. Łatwiej zatem opisywać różne etapy starzenia się w odniesieniu do zachodzących zmian niż w kategoriach przeżytych lat.

Naukowcy wprowadzili rozróżnienie pomiędzy dwoma rodzajami starzenia się. Starzenie się fizjologiczne obejmuje nieuchronne zmiany w strukturze i budowie organizmu, zdeterminowane genetycznie. Starzenie się wtórne obejmuje różnego typu kalectwa i upośledzenia, spowodowane przez choroby lub wypadki. Najpoważniejsze zmiany, jakie niesie ze sobą starość, są rezultatem wtórnego starzenia się.

Podobne prace

Do góry