Ocena brak

Czym jest skarga konstytucyjna i kto może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego?

Autor /Rufin Dodano /27.04.2012

 

Skarga konstytucyjnaprawo każdego obywatela do zwrócenia się do trybunału konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją aktu prawnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji wydał decyzję naruszającą zdaniem obywatela jej uprawnienia.

Prawo skargi konstytucyjnej określone w nowej konstytucji przyznane zostało każdemu obywatelowi polskiemu. Teraz więc każdy, kogo konstytucyjne prawa lub wolności zostały naruszone może po wyczerpaniu drogi instancyjnej wnieść skargę do TK w sprawie zgodności z konstytucją ustawy lub innego aktu, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach, albo o jego obowiązkach określonych w konstytucji.

Do góry