Ocena brak

Czym jest schizofrenia?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Schizofrenia to termin odnoszący się do grupy chorób psychicznych, które prowadzą do dezintegracji osobowości, wywołując zakłócenia w procesie myślenia, reakcjach emocjonalnych oraz zachowaniu.
Z badań wynika, że schizofrenia ujawnia się w pewnym momencie życia u jednego do dwóch procent ludzi. Wiele objawów tej choroby jest związanych z oso­bowością i zachowaniem chorego, a należą do nich między innymi: halucynacje, urojenia, zaburzenia w procesach myślenia w sferze emocjonalno-motywacyjnej oraz zaburzenia motoryczne. Wszystkie objawy zaostrza stres.
Halucynacje polegają najczęściej na słyszeniu głosów komentujących zachowanie albo myśli chorego, choć często występuje także wrażenie słyszenia innego rodzaju dźwięków. Ponadto pod­czas halucynacji mogą pojawiać się wizje, odczu­cia smakowe, węchowe czy dotykowe.
Chociaż schizofrenię nazywamy chorobą czyn­nościową, istnieją dowody, że może ona mieć cha­rakter fizyczny jak organiczne choroby psychicz­ne. Wykazano także, że pewną rolę w rozwoju schizofrenii odgrywają czynniki genetyczne. Istnie­je ponad 10-procentowe ryzyko, że bliscy krewni chorego na schizofrenię także zachorują na tę chorobę. U potomstwa dwóch osób chorych na schizofrenię ryzyko zachorowania wynosi jeden do dwóch. Obrazowe techniki badania mózgu (TK, NMR) ujawniły występowanie wad anatomicz­nych i czynnościowych specyficznych obszarów w mózgach wielu ludzi cierpiących na tę chorobę. Pewnym chorobom mózgu, na przykład guzom, często towarzyszą objawy schizofrenii. Podobne reakcje organizmu może też wywołać zażywanie niektórych narkotyków, na przykład amfetaminy.

Podobne prace

Do góry