Ocena brak

Czym jest ruch oceanu?

Autor /Zemi Dodano /31.01.2012

Woda oceaniczna wprawiana jest w ruch przez wiele czynników, poczynając od ruchu obrotowego Ziemi i wiatrów, poprzez siłę gra­witacji Słońca i Księżyca, podwod­ne trzęsienia Ziemi, aż po nachy­lenie osi ziemskiej powodujące nierównomierne nagrzanie po­szczególnych obszarów oceanów.
Wody mórz i oceanów znajdują się w nie­ustannym ruchu. Najbardziej widocz­nym przejawem tego ruchu są fale, które wędrują po ich powierzchni, by w końcu za­łamać się i rozbić o brzeg. Na przestrzeni tysięcy kilometrów ciągną się również powierzchniowe prądy morskie. Najbardziej znanymi są Prąd Zatokowy (Golfsztrom) oraz jego przedłużenie Prąd Północnoatlantycki, które niosą ciepłą wodę z Zatoki Meksykańskiej aż do północo-zachodnich wybrzeży Europy. Przykładem ruchu wody są również pływy - regularne wznoszenie się i opa­danie powierzchni wody wywołane przyciąganiem Księżyca i Słońca. Ruchy wody widoczne na jej powierzchni to jednak nie wszystko. Aby dobrze zrozumieć ocean, trzeba również poznać ruchy wód głębinowych w jego wnętrzu.

Podobne prace

Do góry