Ocena brak

Czym jest rodzina?

Autor /Greg Dodano /31.01.2012

Ludzka rodzina jest podstawową komórką społeczną stworzoną w celu zapewnienia opieki nad potomstwem, co jest gwarancją przetrwania gatunku. Pod tym względem jest podobna do innych „rodzin" w królestwie zwierząt, choć różnica polega na tym, ze rodzina ludzka posiada takie aspekt emocjonalny, kulturowy i ekonomiczny.

W obrębie rodziny ma miejsce opieka zarówno nad dziećmi, jak i dorosłymi. Ma ona charakter praktyczny i emocjonalny - ogólnie rzecz ujmując, zadaniem rodziny jest zapewnienie bezpiecznego środowiska do zaspokajania potrzeb danej jednostki, w tym także tych związanych z reprodukcją. Rodzina spełnia również ważną funkcję socjalizującą, przygotowując młodego człowieka do życia w społeczeństwie, ponieważ stanowi ona odbicie stosunków i instytucji społecznych, z jakimi jednostka zetknie się w dorosłym życiu. W tym sensie rodzina nie tylko roztacza opiekę nad jednostką, ale również stanowi podstawową komórkę społeczną.

W najszerszym pojęciu rodzina składa się z sieci dość skomplikowanych i zazębiających się związków krwi (na przykład pomiędzy rodzicami i dziećmi lub między rodzeństwem) lub formalnej umowy społecznej (na przykład małżeństwo). W dużych rodzinach, charakterystycznych dla minionych epok i występujących jeszcze w niektórych społeczeństwach, dwa pokolenia lub więcej żyją pod jednym dachem lub bardzo blisko siebie, zatem rodzina składa się z dzieci, rodziców, dziadków, a może się zdarzyć, że i ciotek, wujków, kuzynów i dalszych krewnych. Rodzinę taką określa się często mianem rodziny wielkiej.

Generalnie jednak w dniu dzisiejszym, choć dalsi krewni ciągle mogą służyć radą i wsparciem finansowym, jednostka rodzinna skurczyła się i rzadko zawiera więcej niż dwa pokolenia żyjące razem pod jednym dachem. Dzieci są najczęściej wychowywane w tak zwanej rodzinie małej, złożonej z matki, ojca i potomstwa. We współczesnych społeczeństwach coraz powszechniej spotyka się też samotnych rodziców spełniających równocześnie rolę matki i ojca. Taki model rodziny określa się zwykle mianem rodziny niepełnej.

Podobne prace

Do góry