Ocena brak

Czym jest rodzicielstwo?

Autor /elka Dodano /31.01.2012

Rodzicielstwo jest jednym z najtrudniejszych zadań, które życie przed nami stawia. Sposób wychowania dziecka nie tylko wpływa na jego osobowość, ale takie pośrednio na kształt społeczeństwa jako całości.
Trudno wyobrazić sobie trudniejsze i bardziej odpowiedzialne zajęcie niż bycie matką lub ojcem. Rodzice stają przed wieloma trudnościami i niebezpieczeństwami. Przyszłość danej grupy społecznej, społeczeństwa, całej ludzkości zależy od dzieci. Ich wychowanie i relacje z rówieśnikami zadecydują o kształcie, jakości, a nawet istnieniu danej zbiorowości ludzkiej. A tymczasem żadne społeczeństwo nie wymaga dowodu poświadczającego, że dany człowiek jest dostatecznie dojrzały do spłodzenia i wychowania dzieci.

W świecie współczesnym właściwe wychowanie dzieci wydaje się trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W szerokim rozumieniu wychowanie to proces, który pozwala młodym ludziom budować taki wizerunek siebie samych, by poradzili sobie w przyszłości ze zmiennymi kolejami losu, trudnymi sytuacjami, poważnymi problemami, jakie z pewnością napotkają w ciągu swojego życia. Dzieci wychowane w atmosferze dobrych, bliskich związków ze swoimi rodzicami są o wiele lepiej przygotowane do interakcji i współżycia z ludźmi w dorosłym życiu, w kręgu najbliższych znajomych i w społeczeństwie jako całości.

Dwie główne przyczyny wzrastających trudności w wychowaniu młodego pokolenia to po pierwsze, olbrzymi i nieustanny przyrost populacji, jaki ma miejsce w naszym wieku, przy intensywnej urbanizacji i industrializacji; po drugie, rozpad tradycyjnych więzi rodzinnych w wielu społeczeństwach na całym świecie będący konsekwencją powiększania się populacji. Społeczna i ekonomiczna presja społeczeństwa industrialnego i zurbanizowanego sprawia, że rodzice, a zwłaszcza matki, mają o wiele mniej czasu dla swoich dzieci.

Tradycyjną strukturą rodzinną była rodzina wielka. Synowie, ich żony i dzieci mieszkali blisko, a czasami w domu swoich rodziców. Takie wielkie rodziny nadal istnieją w wielu rolniczych społecznościach na całym świecie. Jednak i tam następuje rozpad tradycyjnych struktur rodzinnych, powodujący, że ludzie wchodzący w świat dorosłych są gorzej przygotowani do spełniania trudnych obowiązków rodzicielskich.

W tradycyjnych społeczeństwach wychowanie dzieci w dużym stopniu powierza się starszym dzieciom (niegdyś normą były duże rodziny) lub krewnym. Dlatego zanim ludzie sami doczekali się własnego potomstwa, byli już dobrze zaznajomieni z problemami wychowania dzieci i mieli już pewne doświadczenie w ich rozwiązywaniu.

Członkowie rodziny mieszkali w niedużej odległości od siebie, dzięki czemu zachowywano bliższy związek między pokoleniami. Kiedy to było konieczne, młodzi rodzice mogli otrzymać pomoc i wsparcie od starszych członków rodziny. Współcześni rodzice mieszkający w miastach muszą szukać pomocy gdzie indziej.

Podobne prace

Do góry