Ocena brak

Czym jest radioterapia?

Autor /Ochal Dodano /31.01.2012

Niskie dawki promieniowania rentgena są wy­korzystywane dla celów diagnostycznych, gdy tym­czasem bardzo wysokie dawki stosuje się w lecze­niu pewnych rodzajów raka. Promieniowanie niszczy wszystkie żyjące komórki, ale komórki nowotworowe szybciej od innych ulegają uszko­dzeniu i wolniej przebiega proces ich odnowy. W niektórych przypadkach radioterapia służy do leczenia tych rodzajów raka, które nie nadają się do operacji chirurgicznej, w innych wspomaga pracę chirurga. Dawka promieniowania aplikowa­na pacjentowi musi być ściśle kontrolowana, aby zminimalizować uszkodzenie zdrowych komórek. Kilka rodzajów komórek rakowych jest szczegól­nie podatnych na radioterapię, należą do nich rak gruczołów limfatycznych i jąder. Białaczkę i raka śledziony często można także z powodzeniem leczyć radioterapią. Współczesne aparaty rentge­nowskie o potężnej mocy służące do terapii tego rodzaju wytwarzają mieszankę promieni rentge­nowskich i promieniowania gamma.

Podobne prace

Do góry