Ocena brak

Czym jest psychoterapia?

Autor /Star Dodano /31.01.2012

Psychoterapia to każda forma leczenia środkami psychologicznymi, nie wyłączając psychoanalizy. Terapia grupowa, leczenie zabawowe i terapia behawioralna to metody stosowane przez psychiatrów w celu leczenia zaburzeń psychicznych. Niektórzy specjalizują się w jednej metodzie, inni wykorzystują wiele z nich.

W terapii grupowej pacjenci są obserwowani podczas kontaktów z innymi; leczenie zabawowe jest szczególnie pożyteczne w pracy nad dziećmi; terapia behawioralna polega na wykorzystaniu systemu wzmocnień pozytywnych, inaczej nagród, w celu modyfikowania zachowania. Nagrodą może być po prostu świadomość pacjenta, że jego stan ulega poprawie, na przykład zmniejsza się nasilenie odczuwanej fobii czy natręctwa.

Terapia behawioralna okazała się bardzo przydatna w uczeniu dzieci opóźnionych w rozwoju i w modyfikowaniu zachowania długoletnich pacjentów, którzy spędzali w szpitalach psychiatrycznych długie lata czy, nawet dziesięciolecia. Psycholodzy behawioryści rozwinęli swoje metody działania na podstawie wyników pionierskich badań rosyjskiego psychologa, Iwana Pawłowa (1849-1936). Jego prace, polegające na planowym modyfikowaniu zachowania psa, zostały rozwinięte przez Amerykanina Johna B. Watsona 1878-1958, który został uznany za ojca behawioryzmu w psychiatrii, oraz przez B. F. Skinnera (1903-1990), który tak bardzo był przekonany o słuszności tych nauk, że wykorzystywał je w wychowaniu swojej małej córeczki.

Psychologia behawioralna stała się ważnym narzędziem psychoterapeutów.

Metody leczenia i terapia

W psychoterapii coraz częściej wykorzystuje się leczenie farmakologiczne (za pomocą leków). Środki uspokajające mają szczególne znaczenie w leczeniu stanów lękowych, schizofrenii i manii (stanu polegającemu na nadmiernym ożywieniu, przypływie energii i podniecenia). Środki przeciwdepresyjne służą do leczenia depresji poprzez przywracanie równowagi metabolicznej w mózgu.

Przed rozwojem psychoterapii większość chorych umysłowo poddawano elektroterapii - leczeniu elektrowstrząsami (ECT) - polegającej na przepływie prądu elektrycznego przez przednią część czaszki pacjenta. Metodę tę nadal stosuje się w leczeniu pewnych rodzajów depresji oraz schizofreników. Jednakże może ona spowodować przejściową utratę pamięci i jest stosowana tylko w wyjątkowo ciężkich przypadkach.

Podobne prace

Do góry