Ocena brak

Czym jest prawo cywilne i co reguluje?

Autor /Rufin Dodano /27.04.2012

 

Prawo cywilne to prawo obowiązujące obywateli danego państwa i regulujące stosunki między nimi. Charakterystyczną cechą tego prawa jest równość stron. Ich pozycje społeczne i ekonomiczne mogą być różne, ale pod względem formalnym są sobie równe.

Prawo cywilne reguluje stosunki społeczne o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Stosunki majątkowe to takie, które mają za podmiot interesy natury ekonomicznej . Z kolei przedmiotem stosunków niemajątkowych są dobra nie mające bezpośredniej wartości ekonomicznej, co nie wyklucza, tego, że mogą być ze stosunkami majątkowymi ściśle powiązane.

Podstawowym aktem prawa cywilnego jest w Polsce kodeks cywilny z 1964r. Określa on, kto może być podmiotem prawa cywilnego, definiuje, co to jest mienie i jak można z niego korzystać.

Podobne prace

Do góry