Ocena brak

Czym jest porażenie prądem elektrycznym?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Porażenie prądem elektrycznym o wysokim napięciu może spowodo­wać poważne zaburzenia funkcjo­nowania organizmu, uszkodzenia ciała, a w niektórych przypadkach nawet śmierć. Dlatego przy obsłu­giwaniu sprzętu gospodarstwa domowego i urządzeniach wytwarzających silny prąd należy zachować szczególną ostrożność.
Kiedy po zrobieniu kilku kroków po wykła­dzinie z tworzywa sztucznego w pomiesz­czeniu wypełnionym suchym powietrzem, dotkniemy metalowego przedmiotu, niemal zawsze poczujemy ukłucie i usłyszymy trzask. Tarcie stóp o tworzywo sztuczne sprawia, że w organizmie gromadzi się statyczny ładunek elektryczny, który zostaje „uziemiony" po dotknięciu dłonią meta­lowego przedmiotu. Zjawisko to polega na tym, że w chwili zetknięcia się palca z metalem pomiędzy punktem początkowym (stopa) a końcowym (palec) przepływa prąd elektryczny. W tym przypadku napięcie jest bardzo słabe i nie wyrządza człowie­kowi większej krzywdy. Jeśli jednak napięcie prądu elektrycznego jest większe, objawy porażenia są o wiele poważniejsze.
Na tym przykładzie widać, że w wypadku po­rażenia prąd elektryczny przebiega od dłoni (naj­częściej prawej) do nóg. W tej sytuacji na uszko­dzenie narażone są najbardziej te narządy, które znajdują się na drodze przepływu strumienia elek­tronów. Naukowcom udało się stwierdzić, że więk­szość zgonów wywołanych porażeniem prądem elektrycznym jest bezpośrednio spowodowana mi­gotaniem komór serca. Zjawisko polega na gwał­townym kurczeniu się komór serca z szybkością do 600 uderzeń na minutę, co sprawia, że narząd nie może przepompowywać krwi do komórek organi­zmu. Inne bezpośrednie przyczyny śmierci po pora­żeniu prądem elektrycznym to między innymi zatrzymanie akcji serca (brak akcji serca) lub pora­żenie ośrodka oddechowego w mózgu.

Podobne prace

Do góry