Ocena brak

Czym jest popęd płciowy?

Autor /Werka Dodano /31.01.2012

Pojęcie życia płciowego można rozumieć na wiele sposobów. Generalnie odnosi się ono do wszystkich aspektów zachowań, poglądów i odczuć mających związek z seksem. Z problematyką seksualności wiążą się ściśle także kwestie moralno-etyczne, czynniki psychologiczne i społeczne.
Jeszcze w naszym wieku w większości kultur zachodnich nie wypadało otwarcie wypowiadać się na temat seksu. W tak zwanym przyzwoitym towarzystwie poruszanie takich zagadnień, jak indywidualne preferencje seksualne czy częstotliwość współżycia, było nie do pomyślenia.

Obecnie coraz więcej ludzi otwarcie mówi o sprawach związanych z życiem płciowym, które podobnie jak miłość odgrywa ważną rolę w życiu codziennym. Treści odnoszące się do seksu pojawiają się w reklamach, tekstach piosenek, powieściach, sztukach oraz programach radiowych i telewizyjnych. W wielu krajach w szkołach odbywają się zajęcia z wychowania seksualnego, a informacje o antykoncepcji, technikach współżycia i akcesoriach erotycznych są powszechnie dostępne.

Nie ulega wątpliwości, że popęd płciowy jest jednym z podstawowych popędów ludzkich, ale pomimo to nie rozumiemy w pełni złożonych związków pomiędzy potrzebą reprodukcji, uwarunkowaniami kulturowymi, miłością i samym popędem płciowym. Nasza wiedza o popędzie płciowym opiera się głównie na pracach prowadzonych w dwudziestym wieku i pod wieloma względami nadal jest kontrowersyjna.

Badania nad popędem płciowym

Zwrot w podejściu do zagadnienia seksu zawdzięczamy pionierskim pracom nad tą dziedziną ludzkiego życia prowadzonym przez amerykańskich naukowców, takich jak Alfred Kinsey, William Masters, Virginia Johnson oraz Shere Hite. Pierwsze badania na szeroką skalę prowadził Alfred Kinsey. Jego publikacje to między innymi Sexual Behaviour in the Humań Male 1948 i Sexual Behaviour in the Humań Female (1953). W 1966 roku William Masters i Virginia Johnson opublikowali pracę zatytułowaną Humań Sexual Response. Następnie ukazała się ich praca dotycząca różnego rodzaju problemów w sferze zachowań seksualnych {Humań Sexual Inadeąuacy, 1970) oraz o homoseksualizmie (Homosexuality in Perspective, 1979). Shere Hite opublikowała swój Raport Hite (The Hite Report) w 1976 roku.

Wymienione wyżej prace dotyczące seksu i popędu płciowego spotkały się z pewną krytyką, ale dzięki nim ten aspekt ludzkiej egzystencji zaczęto badać w bardziej naukowy i obiektywny sposób. Stały się także pewnym modelem, do którego odnoszą się następne pokolenia badaczy. Badania pozwoliły obalić wiele mitów na temat życia płciowego. Na przykład okazało się, że kobiety przeważnie mają większe potrzeby i wymagania seksualne niż dotychczas sądzono.

Pociąg płciowy

Innym zagadnieniem związanym z popędem płciowym jest kwestia motywacji seksualnej, czyli tych czynników, które wpływają na to, że dana osoba wydaje nam się seksualnie atrakcyjna.

Ogólnie rzecz biorąc, ewentualny partner seksualny może być atrakcyjny z trzech różnych powodów. Może być atrakcyjny fizycznie, czyli przystojny lub ładny albo silny lub zgrabny. Może się elegancko ubierać, ładnie pachnieć czy poruszać z wdziękiem.

Potencjalny partner może być atrakcyjny także ze względów psychologicznych. Może nam się podobać jego charakter, sposób bycia, możemy mieć takie same zainteresowania, dzielić z nim poglądy. Czasami zdarza się, że czynnikiem decydującym o atrakcyjności danej osoby jest to, że zachowaniem przypomina nam naszą matkę lub ojca.

Trzeci ważny aspekt wpływający na atrakcyjność ma charakter społeczny. Dana osoba może być dla nas interesująca na przykład ze względu na swoją pozycję zawodową czy majątkową lub wykształcenie. I na odwrót, niskie zarobki czy też przynależność do określonej grupy społecznej może w naszych oczach dyskwalifikować pewnych ludzi jako ewentualnych partnerów.

Na kształtowanie naszych gustów seksualnych mają wpływ określone zjawiska kulturowe, takie jak środki masowego przekazu, literatura czy sztuka. Na przykład producenci reklam bardzo często kreują pewien model idealnego partnera seksualnego i chociaż ich celem jest wyłącznie zwiększenie sprzedaży reklamowanych produktów, przedstawiany „ideał" bardzo często ma wpływ na decyzję w sprawie wyboru prawdziwego partnera.

Ponadto, przy takim wyborze nie kierujemy się wyłącznie tym, że potencjalny partner jest atrakcyjny, lecz również bierzemy pod uwagę pewne fakty dotyczące własnej osoby. Przede wszystkim odpowiadamy sobie na pytanie, czy w ogóle chcemy być w danym momencie aktywni seksualnie, po drugie zastanawiamy się, czy interesuje nas długotrwały, monogamiczny związek, czy też zwykła przygoda miłosna itp.

Kwestia wyboru

W drugiej połowie dwudziestego wieku społeczeństwa zachodnie zaczęła charakteryzować otwartość i tolerancja w sprawach zachowania seksualnego i wielu aspektów życia płciowego. W rezultacie ogólnie dostępne stały się informacje dotyczące seksu, co z kolei daje ludziom szersze możliwości realizacji seksualnej i pełniejszego wyrażania najgłębszych uczuć i pragnień.

Innym rezultatem zmian jest możliwość otwartej rozmowy na temat życia płciowego, co daje możliwość porównania swoich doświadczeń z doświadczeniami innych ludzi. Ponadto partnerzy mogą być dzisiaj bardziej szczerzy wobec siebie, na przykład w kwestii swojego życia płciowego w przeszłości, co oznacza - przynajmniej teoretycznie - że wszelkie wątpliwości i problemy mogą być rozwiązywane w uczciwej rozmowie.

Trzeba jednak wspomnieć, że dla niektórych ludzi rozluźnienie obyczajów w sprawach seksu stało się źródłem stresu. Odnosi się to zwłaszcza do młodzieży, która czuje silny przymus naśladowania obyczajów grupy rówieśniczej. Dlatego jeżeli dana dziewczyna lub chłopak dłużej niż jej rówieśnicy nic nawiązuje kontaktów seksualnych, zaczyna się czuć gorsza lub inna niż jej koleżanki i koledzy. Może to prowadzić do problemów osobowościowych. Warto wtedy szukać profesjonalnej pomocy u seksuologa i psychologa.

Podobne prace

Do góry