Ocena brak

Czym jest patologia?

Autor /Ochal Dodano /31.01.2012

W potocznym rozumieniu lekarz patolog wykonuje sekcje zwłok w kostnicy albo składa w całość rozczłonkowane części ciała . Tymczasem zakres zadań patologii jest o wiele szerszy, a wymienione czynności należą tylko do dwóch działów - anatomopatologu i medycyny sądowej.
Czy kiedykolwiek otrzymaliście od lekarza skierowanie na badanie krwi lub śliny? Czy zastanawialiście się wtedy, co dzieje się z przyniesionymi do przychodni lub szpitala próbkami? Czy wiecie, co dzieje się z próbkami (wycin­kami) pobranymi w trakcie gastroskopii lub bronchoskopii? Trafiają one do pracowni anatomopa­tologa, który ocenia stopień zmian chorobowych na poziomie komórki czy też tkanki. Wyniki jego badań i dołączony komentarz są przekazywane z powrotem do lekarza prowadzącego, który na tej podstawie zaleca odpowiednią metodę leczenia.
Terminpatologia" pochodzi od greckiego -pathos znaczącego „cierpienie" albo „choroba". W najszerszym tego słowa znaczeniu patologia zaj­muje się właściwie wszystkimi procesami związa­nymi z chorobą. Należą do nich:
• przyczyny chorób, jak infekcje albo zmiany w materiale genetycznym
• mechanizmy powstawania chorób
• formy chorób, na przykład zmiana nowotworowa, infekcja, degeneracja
objawy chorób
skutki - wpływ danego schorzenia na główne narządy i tkanki organizmu.

Podobne prace

Do góry