Ocena brak

Czym jest pamięć?

Autor /Werka Dodano /31.01.2012

Pamięć o wiele łatwiej zdefiniować niż inteligencję, a jest ona równie ważna w procesie uczenia się. Jest to zdolność zachowywania tego, czego się nauczyliśmy w ten sposób, by móc przywoływać informacje, gdy będą one potrzebne.

W procesie uczenia się nasza zdolność do zapamiętywania informacji zależy i od metod używanych do ich przekazania, i od okoliczności, w jakich odbywa się proces nauczania. Każde dziecko, któremu zdarzyło się „wkuwać" w ostatniej minucie przed klasówką, wie, że to, co wtłoczymy to mózgu dziś, łatwo zostanie zapomniane jutro. Wynika to z faktu, że mózg jest wyposażony w pamięć krótkotrwałą i długotrwałą. Im częściej powtarzamy jakiś fakt w pamięci krótkotrwałej, tym szybciej przeniesiemy go do pamięci długotrwałej. Krótkie sesje „zapychania" mózgu nie pomogą w „zmagazynowaniu" informacji na dłuższy czas, dlatego często tracimy te informacje, które błyskawicznie zapamiętaliśmy tylko w jednym celu, na przykład przed egzaminem lub klasówką.

Mniej powszechnie znany jest fakt, że dzieci zdające egzamin w pomieszczeniu, w którym uczyły się danego przedmiotu, osiągają lepsze wyniki, niż gdy zdają w obcym otoczeniu. Komórki pamięci w mózgu pracują lepiej, jeśli tworzą połączenia wspomagające przywołanie określonego, potrzebnego faktu.

Podobne prace

Do góry