Ocena brak

Czym jest Organizm

Autor /Tim Dodano /12.10.2011

Organizm to każda istota żywa charakteryzująca się wykonywaniem wszystkich czynności życiowych(oddychanie, odżywianie, rozmnażanie, ruch, wzrost, rozwój)

Organizm jest układem otwartym ponieważ zachowuje stałość budowy swoich struktur pomimo ciągłej wymiany składników przepływającej energii i informację. Organizm zachowuje względny , dynamiczny stan równowagi zwany homeostazą.

Hierarchia poziomów struktury organizmów:

Organizm jest systemem zhierarchizowanym składający się z poziomów gdzie każdy następny poziom mieści w sobie wszystkie poprzednie

1. poziom pierwiastki

2. poziom zw chemiczne

3. poziom struktury komórkowe

4. poziom komórką

5. poziom tkanki

6. poziom narządu

7. poziom układ narządów

Organizm wielokomórkowy

Komórka jest podstawową jednostką budującą organizm a w niej odbywają się wszystkie procesy biochemiczne stanowiące czynności życiowe organizmu.

Skład chemiczny organizmów. Z występujących w przyrodzie pierwiastków 20 występuje w składzie organizmów żywych.

Związki organiczne

Budulcowe konieczne do funkcjonowania org.

- węglowodany (regulujące)

- lipidy -witaminy

- białka -kwasy nukleinowe

- enzymy

- hormony

węglowodany= cukrowce= sacharydy C,H,O

Podobne prace

Do góry