Ocena brak

Czym jest organizacja społeczna jako składnik więzi społecznej

Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012

W pierwszym znaczeniu organizacja społeczna jest rozumiana w sensie zbliżonym do pojęcia grupa społeczna. Określa się nim często ludzi zorganizowanych, czyli odpowiednio połączonych dla osiągnięcia celów w sposób ekonomiczny, racjonalny i skoordynowany. Organizacją taką jest każda grupa, zwłaszcza zaś grupa celowa.

W drugim znaczeniu pojęcie organizacja jest rozumiane jako kierowanie i zarządzanie ludźmi oraz zespołami środków niezbędnych dla zbiorowo realizowanego celu. Istota organizacji w tym sensie polega na koordynowaniu czynności i działań jednostek i ludzkich zespołów. Trzeci sposób pojmowania tego terminu stanowi jakby syntezę obu poprzednich.

Zakresem swym wówczas celowo zorganizowany zespół ludzki oraz racjonalnie dobrany system metod i środków.

Do góry