Ocena brak

Czym jest Organizacja Genomu Ludzkiego?

Autor /Chaim Dodano /31.01.2012

Utworzona 1 października 1990 r. Organizacja Genomu Ludzkiego (ang. skrót HUGO) zaj­muje się koordynowaniem współpracy na­ukowców z Unii Europejskiej, USA, Rosji, Kanady, Japonii, Chin oraz krajów Ameryki Południowej w celu zidentyfikowania kom­pletnego kodu genetycznego człowieka, czyli jego genomu. W listopadzie 1999 r. naukowcy pracujący w ramach programu odnieśli istot­ny sukces. Uczeni z Sanger Centrę w Cam­bridge ogłosili, ze zdołali odczytać wszyst­kie 34 miliony zasad tworzących materiał genetyczny najprostszego ludzkiego chromo­somu, nr 22. Uzyskane dane opublikowali w Naturę i rozpowszechnili w Internecie, tak by wszyscy naukowcy mogli bez przeszkód korzystać z wyników ich pracy i poszerzać swą wiedzę o ludzkim kodzie genetycznym.
Do końca trwania Projektu Genomu Ludz­kiego (jest on przewidziany na rok 2003) uda się prawdopodobnie zlokalizować i scharak­teryzować każdy spośród około 100 tysięcy genów występujących w ludzkim genomie. Z pewnością będzie to wielkie osiągnięcie.

Podobne prace

Do góry