Ocena brak

Czym jest myślenie i jakie są jego podstawowe fazy według Craika?

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

Myślenieproces łączenia elementów poznawczej reprezentacji świata (obrazy, pojęcia, schematy, sądy) i dokonywanie na nich przekształceń celem zastąpienia realnych działań. Polega na tworzeniu modelu rzeczywistości za pomocą różnych symboli wewnętrznych.

*Myślenie jest bardzo złożonym procesem psychicznym – choć na pozór to proces czysto poznawczy to na jego przebieg znaczny wpływ mają emocje

*Potocznie przyjmuje się dwa założenia określające to, czym jest myślenie:

-Myślenie jest procesem świadomym

-Myślenie jest procesem kontrolowa­nym

*Procesy myślowe

-Świadome – tworzą główny nurt aktywności myślowej, mają charakter logiczny, sekwencyjny i uporządkowany,

-Nieświadome – procesy nieuporządkowane z dużą ilością intuicji, nie muszą być logiczne,

-Świadomość daje nam dostęp tylko do niewielkiej liczby procesów myślowych, mylnie uznajemy ją za pełną reprezentacje myślenia

*Fazy myślenia wg Craika:

-Przekład obiektów lub zjawisk na symbole,

-Wytwarzanie innych symboli za pomocą rozumowania,

-Wysuwanie hipotez i/lub dokonywanie obliczeń,

-Przekład nowych symboli (uzyskanych w toku myślenia) na procesy zewnętrzne

Podobne prace

Do góry