Ocena brak

Czym jest MOWA

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

Jest czynnością złożoną i realizuje się jednocześnie w 3 sferach rzeczywistości:

-w sferze zjawisk biologiczno fizycznych-do powstawania tekstu potrzebne są sprawnie funkcjonujące narządy mowy a ich sprawność uwarunkowana jest od budowy anatomicznej i właściwej pracy ośrodków mózgowych

-w sferze zjawisk psychicznych-system językowy wyodrębnia się w umyśle użytkowników użytkowników postaci zbiorów fonemów, morfemów morfemów zbioru reguł gramatycznych, kompetencja językowa

-w sferze zjawisk społecznych-jedynie w grupie społecznej człowiek przyswaja system językowy oraz zasady używania tego systemu w różnych sytuacjach społecznych, kompetencja komunikacyjna.

Podobne prace

Do góry