Ocena brak

Czym jest medycyna ayurvedic?

Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012

Wiele podobieństw do homeopatii wykazu­je medycyna ayurvedic, powszechnie sto­sowana przez Hindusów od około 3000 lat.
Jej teoretyczne podstawy zostały za­warte w pismach sanskrytu. Medycyna ayurvedic jest oparta na zasadzie, że zdro­wie zależy od utrzymania idealnej rów­nowagi pomiędzy trzema płynami ciała (humorami): żółcią, śluzem i wiatrem. Cho­roba jest następstwem zakłócenia tej rów­nowagi, czyli dysharmonii. Podstawowe teksty dotyczące ayurvedic zostały na­pisane w oparciu o prace lekarzy, Charaki (Charakasamhita) z I wieku naszej ery i Susruty {Susrutasanhita) z VII wieku na­szej ery. Kuracja zgodna z ayurvadic opie­ra się na stosowaniu diety, zabiegów manu­alnych oraz wykorzystaniu leczniczych właściwości ponad 700 roślin.

Podobne prace

Do góry