Ocena brak

Czym jest masaż?

Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012

Stres związany z życiem codzien­nym sprawia, że nasze mięśnie są ciągle napięte, a napięcie może być źródłem chorób i bólu. Masaż pomaga nam rozluźnić napięte mięśnie i stymuluje układy orga­nizmu do wydajniejszej pracy.
Jeśli podczas gry w piłkę nożną odniesiemy kontuzję, instynktowną reakcją będzie roz­tarcie bolącego miejsca. Ta czynność jest już prostą formą masażu. Masaż to oddziaływanie bodźcami mechanicznymi na tkanki organizmu w celach leczniczych lub kosmetycznych. Zabieg ten wykonuje się przez głaskanie, ugniatanie, roz­cieranie i oklepywanie powierzchni skóry, co sty­muluje krążenie krwi w tkance skórnej i tkankach położonych pod nią oraz daje miłe uczucie odprę­żenia. Towarzyszący współczesnemu człowieko­wi stres może prowadzić do wielu schorzeń albo pogłębić już istniejące problemy zdrowotne. Odpo­wiednio wykonane zabiegi masażu rozluźniają napięte mięśnie oraz zmniejszają ból, a zatem po­średnio poprawiają stan umysłowy i emocjonalny pacjentów, nawet cierpiących na przewlekłe scho­rzenia. Rozróżniamy trzy rodzaje masażu: leczni­czy, sportowy i higieniczno-kosmetyczny.
Jeśli masaż ma być skuteczny, musi być wy­konany energicznie, a jednocześnie tak, by nie zaszkodził pacjentowi. Każdy, kto chciałby zostać zawodowym masażystą, musi opanować prawi­dłowe techniki. Szkoleniem fachowym przyszłych masażystów zajmują się w Polsce Medyczne Studia Zawodowe Techników Fizjoterapii i Krakowska Szkoła Masażu dla Inwalidów Wzroku.
Jedną z korzyści z dobrze wykonanych zabie­gów jest lepsze ukrwienie, choć tkanka skórna po­trzebuje mniej krwi od tkanki mięśniowej, zwłaszcza jeśli mięśnie są „zablokowane" przez długo­trwałe napięcie. Krążenie krwi w tkance mięśnio­wej poprawia głęboki masaż, polegający na ugnia­taniu włókien mięśniowych.
Czasami masaż reklamuje się jako sposób na eliminowanie nadmiaru tkanki tłuszczowej z takich części ciała, jak pośladki czy talia, ale nie ma dowo­dów na to, że wykonywane w takim celu zabiegi przynoszą długotrwałe skutki. Masaż twarzy nie­wątpliwie wygładza zmarszczki, poprawia koloryt skóry i zmniejsza napięcie mięśni.
Specjalna technika „zewnętrznego masażu ser­ca" jest stosowana przy udzielaniu pierwszej pomo­cy w nagłych wypadkach, jeśli stwierdzi się usta­nie pracy serca pacjenta.

Rodzaj zastosowanego masażu zależy od dolegli­wości zgłoszonej przez pacjenta. Przykładowo może nią być napięcie mięśni karku i pleców spo­wodowane długotrwałym siedzeniem przy biurku podczas odrabiania zadań domowych albo pracy przy komputerze, zwłaszcza jeśli krzesło i biurko nie są wygodne i dostosowane do wzrostu siedzą­cego. Skutkiem złej postawy przy pracy są zaokrą­glone plecy, sztywny kark, a po pewnym czasie bóle głowy, czy nawet mdłości. Lecznicze dzia­łanie masażu będzie polegało w tym wypadku na rozluźnieniu mięśni ramion i karku, dzięki czemu ból minie.
Innym przykładem przydatności masażu może być sytuacja, kiedy słabe krążenie sprawia, że pac­jent ma stale zimne dłonie i stopy, a także odczu­wa ból w nogach (choroba Raynouda). Stres może pogłębić te negatywne objawy, powodując mocniejsze kurczenie się mięśni, wskutek czego krą­żenie krwi zostanie jeszcze bardziej ograniczone, a odczuwany ból zniechęci pacjenta do wykonywa­nia ćwiczeń fizycznych. Wówczas do problemów zdrowotnych dołącza się nadwaga i nerwowość. Masaż rozluźnia i odprężając całe ciało oraz przy­nosząc uspokojenie, likwiduje napięcie i poprawia krążenie. Pomogą też pozbyć się pozostałych wymienionych dolegliwości, gdyż szybszy prze­pływ krwi przez tkanki wzmaga metabolizm.
Masaż leczniczy dzieli się na kilka rodzajów: masaż klasyczny, specjalistyczny, w środowisku wodnym oraz przyrządowy. Masaż klasyczny pole­ga na odpowiednim ułożeniu pacjenta i stosowa­niu jednej z klasycznych technik masażu. Używa
się w nich przede wszystkim dłoni z wykorzysta­niem olejku lub talku w celu zmniejszenia tarcia przy kontakcie skóry z dłonią. Na zachodzie Europy zyskuje ostatnio popularność masaż orien­talny (shiatsu), co ma związek z zainteresowaniem akupunkturą, z którą jest spokrewniony..

Podobne prace

Do góry