Ocena brak

Czym jest łań­cuch pokarmowy w morzach i oceanach?

Autor /Zemi Dodano /31.01.2012

Łańcuchy pokarmowe, układając się w zależności od rejonów geograficznych i warunków termicznych, utworzone są z różnych gatunków i grup zwierzęcych. Na przykład w głębszych warstwach oceanu pierwszym ogniwem łańcucha są okrzem­ki i inne glony. Stanowią one pokarm dla różnej wielkości zooplanktonu, od najmniejszych do naj­większych przedstawicieli, którymi z kolei żywią się bezkręgowce i ryby.
W płytkich wodach szelfu kontynentalnego łań­cuch pokarmowy jest znacznie krótszy - prawie nie występuje tu duży Zooplankton. Cechą charakte­rystyczną zooplanktonu wód przybrzeżnych jest za to duży odsetek larw zwierząt bentonicznych, które w zasadzie nie występują w planktonie oce­anicznym. Brak dużego zooplanktonu wynagra­dzany jest również obecnością innych zwierząt, na przykład mięczaków, koralowców, skorupiaków, jeżowców, ukwiałów, rozgwiazd i wielu innych, których życie w sposób pośredni lub bezpośredni jest uzależnione od planktonu.

Podobne prace

Do góry