Ocena brak

Czym jest kręgarstwo?

Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012

Kręgarstwo jest chyba najpopularniejszą meto­dą komplementarną, przede wszystkim dlatego, że niesie ulgę ludziom cierpiącym z powodu bólów kręgosłupa, wywołanych przez przeciążenie albo uraz. Schorzenia kręgosłupa dotykają większości ludzi żyjących we współczesnym świecie; dla osób nękanych długotrwałymi bólami pleców kręgar­stwo wydaje się działać cuda gdyż często przyno­si natychmiastową ulgę.

Kręgarstwo łączy zabiegi manualne z masażem w celu przywrócenia naturalnej postawy ciała i równowagi kości, mięśni, więzadeł i stawów. Jeśli stawy i mięśnie zostaną przeciążone albo zmuszo­ne do pracy w nienaturalnym ustawieniu, wpływa to negatywnie na kręgosłup i rdzeń kręgowy, skom­plikowaną część układu nerwowego przebiegającą przez środek kręgów. Jedną z natychmiast po­jawiających się dolegliwości jest dokuczliwy ból. Kręgarz może przywrócić normalną mobilność sta­wów oraz mięśni i kontrolę nad narządami wewnętrznymi oraz zlikwidować ból i złe samopo­czucie poprzez stosowanie odpowiedniego ucisku dłońmi. Kręgarstwo jest metodą szczególnie pole­caną dzieciom i młodzieży, gdyż odnosi najlepsze skutki u pacjentów w młodym wieku.

Kręgarstwo służy do leczenia bólów kręgosłupa, stawów i mięśni. Zabiegi stosuje się zwykle przy naciągniętych mięśniach, zwichniętych stawach i kontuzjach barków, nóg czy stóp, kręczu karku, zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej (łokieć tenisisty), rwie kulszowej, zapaleniu nerwu, przewlekłym zapaleniu stawów, zmianach zapalnych lub zwyrodnieniowych w barkach oraz innych przyczynach sztywności stawów, których źródłem jest zwykle stres. Kręgarstwo jest przy­datne w leczeniu wielu innych dolegliwości, które na pierwszy rzut oka nie wydają się być związane z chorobami układu kostnego lub ruchowego. Do tych dolegliwości należą, min. „mrowienie" albo brak czucia w palcach czy rękach, wywołane przez ucisk na korzenie nerwów w odcinku szyjnym rdze­nia kręgowego, a także okresowo występujące bóle w okolicy miednicy, spowodowane nieprawidło­wym ustawieniem kości. Inne problemy, z który­mi można zwrócić się do kręgarza, to: dzwonienie w uszach, zawroty głowy, nieżyt oskrzeli i gardła, astma, bóle głowy, bezsenność, niektóre choroby układu trawiennego i depresja.

Podobne prace

Do góry