Ocena brak

Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy i jaki organ go prowadzi?

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

KRS jest rejestrem przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych)

Rejestry prowadzą sądy rejonowe, sądy gospodarcze - rejestrowe obejmujące właściwością województwo lub część województwa. Jednocześnie z powstaniem KRS została utworzona Centralna Informacja KRS z jej oddziałami przy sądach rejestrowych. Centralna Informacja prowadzi zbiory Informacji z KRS i udziela tych informacji.

KRS jest jawny co oznacza, ze każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze zwracając się o nie do Centralnej Informacji (oddziału). Każdy zainteresowany ma prawo otrzymywać poświadczenie odpisy, wyciągi i zaświadczenia o d8nych zawartych w rejestrze. Co do zasady wpisy do rejestru podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od dnia ogłoszenia nie można zasłaniać się brakiem znajomości danych objętych wpisem. Ustawa o KRS wprowadza domniemanie prawdziwości danych wpisanych do rejestru. Podmiot wpisany do rejestru odpowiada za szkodę, która została wyrządzona w wyniku zgłoszenia danych nieprawdziwych wpisanych na jego wniosek.

Co do zasady wpis do rejestru dokonywane są na wniosek. chyba, ze ustawa stanowi inaczej. Wpis do KRS polega na wprowadzeniu danych do systemu informatycznego zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po wydaniu tego postanowienia. Ponieważ zasadą jest, że wpis jest dokonywany na wniosek postanowienie sądu rejestrowego wydawane jest według procedury określonej w kodeksie postępowania cywilnego. '

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wszelkie zmiany danych, wpisywanych do rejestru powinny być zgłoszone przez przedsiębiorcę w terminie 7 dni od zdarzenia , którego zaistnienie uzasadnia wpis, wraz z wnioskiem o ten wpis. Wszystkie wnioski składane do Sądu Rejestrowego muszą być składane na formularzach urzędowych.

Podobne prace

Do góry