Ocena brak

Czym jest kontrola poznawcza i czym różnią się procesy kontrolowane od procesów kontrolnych?

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*Kontrola poznawcza: zdolność systemu poznawczego do nadzorowania, regulowania własnych procesów poznawczych, a także do planowego sterowania ich przebiegiem

*Rola kontroli poznawczej jest szczególnie ważna, gdy musimy: planować i podejmować decyzje, korygować błędy, reagować na pojawiające się problemy, wykonywać czynności nowe, nie dość dobrze znane, radzic sobie w sytuacjach nowych, niebezpiecznych, odmawiać pokusom

*Procesy kontrolne – to procesy poznawcze wyspecjalizowane w nadzorowaniu procesów kontrolowanych

*Procesy kontrolowane – to pr. poznawcze bezpośrednio wykonujące czynności pozn.

*Procesy kontrolne mogą przyjmować różne postacie:

*Monitorowanie: kontrola przebiegu i skutków działania procesów kontrolowanych bez aktywnej ingerencji

*Regulacja: reakcja na błędy i zakłócenia w przebiegu procesu kontrolowanego

*Sterowanie: aktywne i planowe wpływanie na przebieg procesu kontrolowanego

Podobne prace

Do góry