Ocena brak

Czym jest koncentracja?

Autor /Greg Dodano /31.01.2012

Na tłumnym, gwarnym przyjęciu świadomie koncentrujemy się na jednej z kilku rozmów, jakie słychać w pobliżu, ponieważ nie moglibyśmy przysłuchiwać się im wszystkim równocześnie. Informacje pochodzące ze wszystkich rozmów nieustannie docierają do naszego mózgu, ale my zwracamy uwagę tylko na jeden cykl wypowiedzi. Na tym właśnie polega wybiórczość uwagi.

W pewnym stopniu koncentracja jest związana ze zdolnością umysłu do nastawienia się na fizyczne właściwości głosu, którego słuchamy - np. jego wysokość czy barwę - ale nie jest to jedyny aspekt tej umiejętności. Jeśli ktoś słucha nagrania dwóch osób, z których jedna wypowiada normalne zdania, a druga bełkocze, i nagle pierwsza osoba zaczyna mówić bez sensu, a druga zrozumiale, słuchacz natychmiast przerzuci swoją uwagę z jednego głosu na drugi. W tym przypadku mózg koncentruje się na głosie, który może zrozumieć, a nie na konkretnej barwie czy wysokości.

Mózg dokonuje pewnej analizy bełkotu i to właśnie pozwala mu tak szybko przerzucić uwagę na niego, gdy zaczyna on nabierać sensu. Wynika stąd, iż ważne jest, by mózg analizował w pewnym stopniu wszystkie docierające do niego informacje.
Koncentrowanie się wyłącznie na jednym „kanale informacyjnym" jest pożyteczne tylko przy zachowaniu możliwości szybkiej zmiany przedmiotu uwagi, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Psycholodzy sugerują, że każdy kanał informacyjny jest wyposażony w specjalny mechanizm filtrujący przepuszczający tylko najważniejsze fragmenty informacji. Mózg może modyfikować siłę działania takiego mechanizmu. Jeśli przez jeden kanał przepływa strumień ważnych lub znaczących informacji, mózg rozluźni mechanizm filtrujący tego kanału, dzięki czemu tą drogą przedostanie się więcej wiadomości. Przykładowo, jeśli jesteśmy skupieni na zmyśle wzroku, mózg przesyła informację do uszu i innych zmysłów odcinające połączenie z tymi kanałami, aby nie odciągały naszej uwagi od sygnałów wzrokowych.

Pamięć, bardzo ważna funkcja umysłu, jest, zdaniem naukowców, systemem trzyczęściowym, składającym się z magazynu informacji zmysłowych, czyli pamięci ultrakrótkiej, oraz pamięci krótkotrwałej i pamięci długotrwałej. Pamięć ultrakrótka jest miejscem natychmiastowego, choć okresowego, przechowywania każdego fragmentu docierającej informacji. W tym miejscu informacja może przebywać tylko mniej więcej trzy dziesiąte sekundy. Jeśli w tym czasie nie zostanie uznana za wartą przesłania do pamięci krótkotrwałej, rozpływa się bez śladu.

Podobne prace

Do góry