Ocena brak

Czym jest kalectwo i jaką rolę odgrywa opieka społeczna?

Autor /Erka Dodano /31.01.2012

We wszystkich, bardziej czy mniej rozwiniętych społeczeństwach, żyją ludzie niepełnosprawni. Na szczęście, współcześnie dominuje pogląd, ze wszyscy ludzie, którzy z powodu pewnych wad czy chorób nie są w stanie prowadzić samodzielnego życia, mają prawo do pomocy i wsparcia.

W krajach rozwiniętych ludzie starsi tworzą jedną z największych grup osób wymagających pomocy i opieki. Postęp medyczny znacznie przedłużył długość ludzkiego życia, a sama opieka społeczna podtrzymuje tę tendencję. Starzeniu się towarzyszy wiele problemów, nie tylko fizycznych, ale także emocjonalnych, związanych ze śmiercią współmałżonka, innych członków rodziny czy przyjaciół. Problemem jest także osłabienie władz umysłowych.
Ślepota może wystąpić w każdej grupie wiekowej. Może być kalectwem wrodzonym lub rozwinąć się we wczesnym dzieciństwie czy w późniejszym życiu. Jej przyczyną może być uraz fizyczny, katarakta lub inna choroba oczu. Także głuchota bywa wrodzona, co bardzo utrudnia naukę mowy i innych umiejętności. Ogłuchnąć można też później, w wyniku wypadku, niewłaściwego trybu życia czy po prostu starzenia się.

Opóźnienie umysłowe staje się widoczne już we wczesnym dzieciństwie. Występuje w różnym stopniu natężenia, od poważnego - uniemożliwiającego samodzielne życie, do lekkiego - przy którym osoba opóźniona może przy niewielkiej pomocy normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Spośród wszystkich grup wymagających pomocy największa i najbardziej zróżnicowana to grupa osób kalekich. Do kalectwa może dojść w różny sposób. Uraz może mieć miejsce w łonie matki, jak przy spastycznym porażeniu mózgowym albo rozszczepieniu rdzenia, lub przy porodzie, chociaż czasem ujawnia się dopiero we wczesnym dzieciństwie, jak w przypadku dystrofii mięśniowej. Z drugiej strony, do kalectwa prowadzą niektóre choroby zakaźne, jak polio czy nieodwracalne choroby w rodzaju stwardnienia rozsianego. Kalectwo bywa też wynikiem wypadku lub skutkiem ubocznym zażywania środków farmakologicznych Kalectwo dotyka ludzi w trzech aspektach. Po pierwsze, utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie dotychczasowej pracy; po drugie, ogranicza możliwość wykonywania codziennych obowiązków; po trzecie, prowadzi do społecznej izolacji, spowodowanej niemożnością włączenia się w normalne życie społeczne.

W Europie panuje tendencja, by państwo, za pośrednictwem władz lokalnych, roztaczało opiekę nad ludźmi upośledzonymi. Ponadto w wielu krajach działają organizacje społeczne składające się z ochotników.

Ludziom kalekim oferuje się różnego rodzaju usługi i udogodnienia, takie jak wyspecjalizowana pomoc w pracach domowych czy specjalne budownictwo dla osób niepełnosprawnych.

Problemy finansowe spowodowane kalectwem można rozwiązywać w różny sposób, na przykład poprzez ubezpieczenie zawodowe, odszkodowania wojenne, renty i emerytury.

Podobne prace

Do góry