Ocena brak

CZYM JEST I Z JAKICH ELEMENTÓW SKADA SIĘ SYSTEM SPOŁECZNY ZAKŁADU PRACY

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

SYSTEM SPOLECZNY ZAKLADU PRACY TO UKLAD JEDNOSTEK I GRUP REALIZUJACYCH ZA POMOCA OKRESLONYCH SRODKOW ISTOTNE CELE EKONOMICZNO- SPOLECZNE NA GRUNCIE MNIEJ LUB BARDZIEJ TRWALEGO LADU ORGANIZACYJNEGO , WZAJEMNYCH STOSUNKOW I ZASAD POSTEPOWANIA.

POSTAWOWE ELEMENTY SYST. SPOL. ZAKL. PRACY:

  1. cele i zadania ( gospodarcze i społeczne ) zakładu pracy

  2. ludzie i środki za pomocą których realizują te cele

  3. pozycje i cechy społeczno- zawodowe

  4. organizacja społeczna , która dynamizuje system spol. Zakl. Pracy wrz. z jego element.

  5. Właściwa sobie struktura wartości

  6. Zdolność adaptacyjna do środowiska

Podobne prace

Do góry