Ocena brak

Czym jest gestaltyzm?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

Gestaltyzm stanowi próbę zrozumienia problemów pacjenta na podstawie reguł tak zwanej psycholo­gii postaw. Według tej nauki do problemów natu­ry psychologicznej należy podchodzić uwzględnia­jąc osobowość pacjenta jako pewną całość. Kiedy pacjent jest w stanie pogodzić się ze swoim życiem w duchu gestaltyzmu, pewien określony segment percepcji będzie wtedy wyróżnia! się na tle innych. Terapeuci stosujący psychologię postaci sugerują, że zdrowa osobowość zależeć będzie od tego, czy pacjent zdoła zauważyć związki między doświad­czeniami znajdującymi się w punkcie skupienia jego świadomości a tymi, które wydają się pozo­stawać w tle.

Terapeuta organizuje serię doświadczeń polegają­cych na zapamiętywaniu. Mają one pomóc pacjen­towi w lepszym uświadomieniu sobie różnych szczegółów z jego życia. Może to być sposób, jaki chodzi, rozmawia, śni lub snuje fantazje, co da mu nową świadomość otaczającego świata. Eks­perymenty proponowane przez terapeutę pokazu­ją pacjentowi, jak wiele jest „białych plam" w jego doświadczeniu i świadomości. Następnie pacjent powinien jeszcze raz przypomnieć sobie, co kryje się za tymi lukami w pamięci i w ten sposób odtwo­rzyć swoje życie jako ciąg ważnych wydarzeń.

Podobne prace

Do góry