Ocena brak

Czym jest FERMENTACJA

Autor /Tim Dodano /12.10.2011

Enzymatyczne procesy stopniowego rozkładu związków org., przebiegające bez udziału tlenu, w których reakcje oksydoredukcyjne dostarczają energii w postaci ATP (substratowa fosforylacja); wydajność energetyczna fermentacja jest b. mała. Fermentacja zachodzi powszechnie w organizmach, np.: drobnoustroje fermentują rozmaite związki, m.in. sacharydy, aminokwasy, związki heterocykliczne i in., rośliny i zwierzęta - sacharydy, gł. glukozę.

Fermentacja sacharydów (najlepiej poznana) przebiega odmiennie u różnych organizmów; niektóre związki pośrednie i etapy mogą być jednakowe (glikoliza, alkoholowa fermentacja), końcowe produkty są rozmaite - różne kwasy, np.: mlekowy, octowy, masłowy, alkohole, np.: etylowy, butylowy, glicerol, także acetonina i glikol butylenowy.

Fermentacja jest wyzyskiwana do produkcji różnych związków org. i artykułów spoż. (fermentacyjny przemysł), konserwowania pasz, biol. oczyszczania ścieków; w biotechnologii terminem fermentacji są również określane mikrobiol. procesy tlenowe, w których związki org. podlegają przemianom chem. w wyniku działania drobnoustrojów. Przypuszcza się, że fermentacja była źródłem energii u pierwotnych organizmów, kiedy atmosfera ziemska nie zawierała tlenu (biogeneza).

Podobne prace

Do góry