Ocena brak

Czym jest dyspozycja przepisu karnego? Wskaż na znane ci podziały dyspozycji

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Dyspozycja - określenie zespołu znamion danego typu czynu zabronionego.

Podział dyspozycji ze wzgl. na sposób określenia zabronionego zachowania się:

  • dyspozycje nazwowe - określenia zawierające nazwę przestępstwa. Unika się tych dyspozycji, bo dają swobodę interpretacji.

  • dyspozycje opisowe - dają opis czynu zabronionego, wskazują na jego cechy.

Dyspozycje opisowe mają charakter:

  • prosty - zawierają jeden zespół znamion wyrażający jedna odmianę zabronionego zachowania się.

  • złożony - występują wówczas, gdy na zabronione zachowanie składają się co najmniej dwa zespoły znamion.

  • dyspozycja alternatywna - odmiana dyspozycji złożonej - z użyciem spójnika "lub" wystarczy, że jest spełniony tylko jeden człon.

Podział dyspozycji ze wzgl. na kompletność opisu znamion zabronionego zachowania się:

  • dyspozycje zupełne - w sposób samoistny i wyczerpujący ujmuje zespół znamion zabronionego zachowania się.

  • dyspozycje niezupełne - mogą mieć charakter dyspozycji zależnej lub blankietowej.

Rodzaje dyspozycji niezupełnych:

  • dyspozycja zależna - występuje gdy ustalenie istoty zabronionego zachowania się jest uzależnione od zastosowania innych przepisów KK dopełniających tę dyspozycję

  • dyspozycja blankietowa - nie zawiera opisu zabronionego zachowania się, lecz tylko ogólną ramę, której treść wypełniają przepisy innych ustaw.

Podobne prace

Do góry