Ocena brak

Czym jest błąd co do faktu? Kiedy błąd taki uchyla odpowiedzialność, a kiedy ją umniejsza?

Autor /Faust Dodano /06.12.2011

Błąd - niezgodność między obiektywną rzeczywistością, a jej odbiciem w świadomości człowieka. Ta niezgodność może polegać na tym, że jakieś elementy tej rzeczywistości nie zostały uświadomione (błąd polegający na nieświadomości) lub na tym, że sprawca przyjął istnienie elementów, które faktycznie w rzeczywistości nie zachodzą (błąd polegający na urojeniu). Błąd wyłącza winę.

Rodzaje błędu zawarte w KK:

  1. Błąd co do okoliczności stanowiących znamię czynu zabronionego (okoliczności stanowiące znamię kontratypu). Ten błąd to "error facti" - błąd co do okoliczności faktycznej.

  2. Błąd co do okoliczności wyłączających bezprawność czynu i okoliczności wyłączającej winę.

  3. Błąd co do oceny prawnej czynu.

Ad. 1)

Nie popełnia umyślnie czynu zabronionego kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię. Ten błąd dekompletuje stronę podmiotową czynu zabronionego, która charakteryzuje się umyślnością. Czyn taki popełniony pod wpływem błędu nie wypełnia znamion strony podmiotowej i dlatego nie jest czynem karalnym. (Wyłączenie winy umyślnej.)

  • "Człowiek chcąc zabić A zabił B myśląc, że to był A." - W tym wypadku błąd nie będzie miał znaczenia dla odpowiedzialności.

"error in personam" - błąd co do osoby (osoba jest obiektem czynności wykonawczej)

  • Błąd będzie miał znaczenie gdy bliższa charakterystyka osoby, która jest obiektem popełnienia czynu zabronionego jest przedmiotem błędu. Np.: "Człowiek uderza ambasadora, nie wiedząc, że ów człowiek jest ambasadorem".

  • Sprawca pozostaje w błędzie co do okoliczności kwalifikującej. Np.: "Nieświadomość znacznej wartości ukrywanego mienia" - wtedy uniknąć można odpowiedzialności za przestępstwo kwalifikowane. (Błąd musi być usprawiedliwiony.)

  • Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię typu uprzywilejowanego. Odpowiada się wtedy za przestępstwo typu uprzywilejowanego. Np.: "Jeżeli osobie wydawało się, że druga osoba chce aby dokonano na niej eutanazji i ten jej dokonał, a nieżyjąca już osoba wcale tego nie chciała." Mamy wtedy do czynienia z morderstwem uprzywilejowanym. Błąd ten musi także być usprawiedliwiony. Muszą istnieć przesłanki na to, że osoba była w błędzie.

Podobne prace

Do góry