Ocena brak

Czym jest Biosfera

Autor /Aron Dodano /23.09.2011

Jest to pogranicze litosfery, atmosfery i prawie cała hydrosfera tworzą biosferę. Strefa Ziemi, w której może istnieć życie; obejmuje wody powierzchniowe, dolne warstwy atmosfery i powierzchniową część skorupy ziemskiej; granice (zasięgi) biosfery nie są jednoznacznie określone; większość organizmów żyje do około 100 m wysokości w atmosferze, 150 m w głąb wody i 3 m w głąb gleby; zasięgi maksymalne są osiągane przez utajone formy życia, np. zarodniki, nasiona (do kilkunastu km wysokości); ocena produktywności biosfery oraz bilansowanie zasobów przyrody odnawialnych i nieodnawialnych ma znaczenie w prognozowaniu przyszłości kuli ziemskiej.

W skład biosfery wchodzą wszystkie organizmy żyjące. Biosfera najdalej wkracza w hydrosferę, sięgając największych głębin oceanicznych. Atmosferę przenika na około 2000m(loty ptaków). W litosferę wkracza nieznacznie, tylko do przypowierzchniowych warstw luźnych skał,szczelin, jaskin. Chociaż na głębokości 2km spotykane są bakterie beztlenowe. Badaniem biosfery zajmuje sbiogeografia. Biogeografia dzieli się na geografię roślin i zwierząt. Czynniki geograficzne (rozmieszczenie mórz i oceanów, ukształtowanie powierzchni lądów, skład chemiczny wód, klimat, gleby) stwarzają sprzyjające lub nieodpowiednie warunki do życia.

Wyróżnia się biocenozy lądową i wodną. Wszystkie organizmy żyjące na określonym terenie tworzą biocenozę. Biocenoza morska wydzielono trzy strefy: przybrzeżną, otwartego morza, głębinową. Strefa przybrzeżna -najkorzystniejsze warunki do rzycia. Strefa otwartego morza-zamieszkała przez plankton i nekton. Strefa głębinowa-najuborzsza w życie organiczne.

LĄDY. Ogromne bogactwo szaty roślinnej wynika z różnic klimatycznych(wilgotność, temperatura, nasłonecznienie) i glebowych.

Podobne prace

Do góry