Ocena brak

Czym jest bezpieczeństwo i higiena pracy?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

■ Pracodawcy są prawnie zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom właściwych warunków wykonywanej pracy i za­bezpieczenia miejsca pracy przed nie­szczęśliwym wypadkiem. Organizacja pracy, sprzęt i materiały wykorzystywane przez pracowników nie mogą stanowić zagrożenia dla ich zdrowia.
■ Pracodawcy muszą zorganizować pra­cownikom szkolenie w zakresie bezpie­czeństwa i higieny pracy, ostrzegać ich przed potencjalnym niebezpieczeństwem, a także dostarczyć niezbędną odzież i sprzęt ochronny.
■ Z kolei pracownik ma obowiązek dbać o swoje bezpieczeństwo i stosować się do ustalonych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podobne prace

Do góry