Ocena brak

Czym jest badanie screeningowe w ciąży?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

Badania screeningowe przeprowadzane w czasie ciąży nie dotyczą tylko sytuacji, kiedy istnieje po­dejrzenie występowania choroby dziedzicznej. Cię­żarne kobiety mogą być poddane szeregowi testów pozwalających ocenić zdrowie płodu. Niektóre badania wykonuje się rutynowo u wszystkich ko­biet, a inne tylko u tych, u których występuje więk­sze ryzyko urodzenia chorego dziecka.
Na przykład dzieciom starszych matek zawsze grozi większe niebezpieczeństwo urodzenia się z ja­kimiś wadami. Dlatego takim kobietom zaleca się wykonanie punkcji owodni, polegającej na pobraniu do badania próbki płynu owodniowego, w któ­rym zanurzony jest płód. Badanie to pozwala wy­kryć zespół Downa i inne choroby spowodowane wadliwą strukturą chromosomów, na przykład roz­szczep kręgosłupa, anemię sierpowatokomórkową, talasemię, hemofilię, dystrofię Duchenne'a i zwłóknienie torbielowate.
Z uwagi na to, że punkcja owodni zwiększa nie­bezpieczeństwo poronienia i nie można jej prze­prowadzać we wczesnym okresie ciąży, lekarze próbują wypracować inne testy, które można by wykonać wcześniej i które nie stwarzają zagroże­nia dla płodu.
Powstał już na przykład tak zwany potrójny test lub test potrójnie dodatni. Polega on na tym, że próbka krwi matki zostaje pobrana do analizy, po czym wykonuje się skomplikowane obliczenia określające prawdopodobieństwo wystąpienia zes­połu Downa czy rozszczepu kręgosłupa. Dopiero gdy wyniki obliczeń wykażą wysokie ryzyko wystąpienia choroby, kobiecie zaleca się wykona­nie punkcji owodni.
Wszystkim kobietom w pierwszym trymestrze ciąży wykonuje się badanie morfologii krwi, by stwierdzić, czy nie mają anemii i nie potrzebują dodatkowych dawek żelaza. Rutynowo sprawdza się też, czy posiadają przeciwciała różyczki, która może spowodować wady płodu, i czy nie są chore na którąś z chorób przenoszonych drogą płciową, na przykład syfilis1.
Mniej więcej w 16 tygodniu przeprowadza się dalsze badania krwi w celu zmierzenia poziomu substancji o nazwie alfafetoproteina. Odbiegający od normy poziom tej substancji może świadczyć o tym, że dziecko cierpi na rozszczep kręgosłupa lub inną chorobę atakującą cewkę nerwową, albo też na zespół Downa. Wyniki tego badania nie są całkowicie pewne, ale pozwalają wytypować te przyszłe matki, których niebezpieczeństwo nie dotyczy, oraz wyodrębnić grupę tych, które nale­ży poddać dalszym badaniom.
Badanie ultrasonograficzne jest kolejną po­wszechnie stosowaną metodą badań screeningo-wych, przeprowadzaną między 16 a 20 tygodniem ciąży. USG pozwala obserwować płód na ekranie komputera - doświadczony lekarz potrafi wykryć wiele nieprawidłowości w rdzeniu kręgowym, sercu, jelitach, nerkach i głowie. Badanie ultrasono­graficzne często informuje o nieoczekiwanej ciąży mnogiej (bliźniaki, trojaczki, itd.)
Regularny pomiar ciśnienia krwi i badanie moczu także pozwalają wcześnie dostrzec poten­cjalne problemy występujące w czasie ciąży.

Podobne prace

Do góry