Ocena brak

Czym jest autonomiczny układ nerwowy?

Autor /Serce Dodano /31.01.2012

Autonomiczny układ nerwowy jest częścią ośrodkowego układu nerwowego, reagującą w sposób automatyczny. Reakcje autonomicznego układu nerwowego są bardzo szybkie, a do jego zadań należy stała kontrola pracy wielu organów wewnętrznych, takich jak serce, naczynia krwionośne czy jelita.

Autonomiczny układ nerwowy składa się z dwóch części: układu współczulnego, który przyśpiesza reakcje i układu przy współczulnego, który powoduje zwolnienie reakcji. W celu utrzymania tej niezwykle precyzyjnej kontroli, obydwa układy działają na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Przykładowo, jeżeli organizm nagle znajdzie się pod wpływem stresu, do podwzgórza docierają impulsy nerwowe z innych części ciała i mózgu. Z kolei podwzgórze, za pośrednictwem dróg nerwowych współczulnego układu nerwowego, wysyła impulsy powodujące szybszą pracę serca i rozszerzenie naczyń krwionośnych. To zwiększa napływ krwi do mięśni kończyn górnych i dolnych i przygotowuje organizm do wysiłku fizycznego.

Sprawowana przez podwzgórze kontrola hormonalna przebiega wolniej, ale efekty działalności układu dokrewnego zwykle trwają dłużej. Dla przykładu, wiadomo, że odpowiednia ilość wody w organizmie ma zasadnicze znaczenie dla zachowania życia. Woda jest produktem wielu reakcji chemicznych. Jednocześnie, w wyniku pocenia, wydalania moczu i oddychania, organizm ciągle traci wodę. Brak kontroli nad tym procesem mógłby doprowadzić do nagromadzenia zbyt dużej ilości wody w niektórych partiach organizmu, przy jednoczesnym niedostatecznym zaopatrzeniu w wodę pozostałych organów, co z kolei powodowałoby magazynowanie substancji chemicznych w stężeniu zagrażającym zdrowiu.
Podwzgórze kontroluje pobór, przepływ i wydalanie wody. Specjalne receptory podwzgórza wyczuwają zagęszczanie się i rozrzedzanie krwi. Gdy zawartość wody we krwi spada, podwzgórze wysyła informacje do znajdującej się tuż pod nim przysadki mózgowej. Ten niewielki gruczoł o rozmiarach groszku czuwa nad przebiegiem wielu reakcji hormonalnych. Przysadka uwalnia hormon zwany wazopresyną lub ADH (hormon antydiuretyczny). ADH wraz z krwią dostaje się do nerek. Tu wpływa na mechanizm filtracji krwi w taki sposób, że zmniejsza ilość wody, która przedostaje się do moczu. Następuje zatrzymanie wody we krwi. Jednocześnie uruchamia się ośrodek pragnienia w podwzgórzu, powodując większe spożycie płynów i zrównoważenie poziomu wody w organizmie.

Podobne prace

Do góry