Ocena brak

Czym jest asymilacja imigrantów?

Autor /Axi Dodano /31.01.2012

Gdy znaczna liczba obcokrajowców przybywa do danego kraju w przeciągu dość krótkiego czasu zdarza się, że imigranci ci zamiast wtapiać się w nowe społeczeństwo, zaczynają tworzyć wyizo­lowane grupy, które osiedlają się w wybranych dzielnicach z czasem zmieniających się w getta. Wkrótce przybysze tworzą hermetyczną grupę, co utrudnia integrację. Sytuacja taka miała na przy­kład miejsce, gdy przybysze z Afryki, Azji i Ka­raibów zaczęli masowo osiedlać się w Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Imigranci ci osiedlali się często w podupadających dzielnicach centralnych i podejmowali pracę, któ­rej nie chcieli wykonywać miejscowi. Proces ten został zahamowany niejako naturalnie, gdy zabra­kło pracy. Do osiedlania nie zachęcał również brak mieszkań. Poza tym imigranci, jak to się często zdarza, spotykali się z wrogością wynikającą z uprzedzeń rasowych. W konsekwencji rząd bry­tyjski doprowadził do uchwalenia ustaw, które miały przeciwdziałać dyskryminacji.
Asymilacja rzadko przebiega łatwo, zwłaszcza gdy imigranci nie znają miejscowego języka. Za­zwyczaj do pełnej asymilacji dochodzi dopiero w trzecim pokoleniu.

Podobne prace

Do góry