Ocena brak

Czym jest Arbitraż

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

To sposób pokojowego rozwiązania sporu, mający charakter sądownictwa rozjemczego ( polubownego ). Jest to bardzo stary sposób rozstrzygania. Sposób tez zaniknął w okresie absolutyzmu, ale zaczął się odradzać pod koniec XVIII w.. Poddanie się arbitrażowi jest dobrowolne. Sprawy są tu załatwiane przez sędziów, których wybierają sobie państwa same. Skład komisji sądowej jest nieparzysty (1,3,5,7 osób). Państwa same też określają procedurę sądową i określają przedmiot sporu. Orzeczenia arbitra są prawomocne i trzeba się im poddać.

Wyróżniamy 2 sposoby wyboru arbitrażu:

  1. Tradycyjny system europejski – polega na przekazaniu sporu do rozwiązania szefowi państwa trzeciego. Zaletą jest tu niezależność i autorytet arbitra a wadą brak fachowości tego systemu.

  2. Tradycyjny system amerykański – Rozstrzygnięcie sporu przekazuje się tu komisji mieszanej. Działają tu wybitni prawnicy i znawcy prawa. Zaletą jest fachowość, zaś wadą to, że superarbiter zawsze staje po stronie swojego państwa.

Strony mogą określić w arbitrażu normy, w obrębie których spór będzie rozpatrywany (np. konkretne traktaty ).

Stały Trybunał Arbitrażowy działa na zasadzie listy. Lista zawiera 100 osób, najlepszych fachowców i prawników. Z tej setki każdy może wybrać swojego arbitra.

Podobne prace

Do góry