Ocena brak

Czym jest amnezja, a czym konfabulacja?

Autor /Greg Dodano /31.01.2012

Kiedy człowiek traci pamięć, co określa się terminem amnezji wstecznej, przyczyną bywa uszkodzenie systemu przypominania. W magazynie pamięci nadal mogą znajdować się informacje, których jednak chory nie potrafi wydobyć. Potwierdza to fakt, że niektórzy ludzie poddani psychoanalizie lub hipnozie są w stanie przypomnieć sobie zdarzenia zmagazynowane w pamięci długotrwałej przed wielu laty, często w dzieciństwie. Jednak w takich warunkach łatwo też o błąd pamięci zwany konfabulacją, czyli zmyślaniem.

Człowiek, który nie może wydobyć z magazynu pamięci określonej informacji, może po prostu sam stworzyć inny, pozornie pasujący, fakt. Trudno później przekonać taką osobę, że nie korzysta z zasobów pamięci. Tego rodzaju błąd pamięci występuje także w pewnych rodzajach ułomności fizycznych i umysłowych. W wyniku niedoboru witamin alkoholicy mogą utracić dużą część wspomnień. Utrata pamięci o niedawnych wydarzeniach jest także pospolitym objawem zaawansowanego starzenia się, choć wspomnienia przechowywane od dawna mogą być bardzo wyraźne.

Podobne prace

Do góry