Ocena brak

Czym charakteryzuje się umyślność, a czym nieumyślność czynu zabronionego?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.

Umyślność - sprowadza się do zamiaru popełnienia czynu zabronionego.

Pojęcie zamiaru obejmuje:

  • zamiar bezpośredni (dolus directus) - obejmuje swym zakresem wypadki gdzie sprawca chce i popełnia czyn zabroniony [KK - "w celu..."]

  • zamiar ewentualny (dolus ewentualis) - ma miejsce gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego i na to się godzi

Nieumyślność - brak znamion popełnienia czynu zabronionego. Charakterystyczne jest popełnienie czynu zabronionego na skutek nie zachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach

Postacie nieumyślności:

  • lekkomyślność - gdy następuje świadome naruszenie obowiązków ostrożności. -> świadoma nieumyślność

  • niedbalstwo - brak świadomości sprawcy, że narusza zasady ostrożności, których miał obowiązek przestrzegać. -> nieświadoma nieumyślność

Podobne prace

Do góry