Ocena brak

Czym była Szkoła Klasyczna Prawa Karnego? Wskaż na jej główne tezy

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Szkoła Klasyczna Prawa Karnego powstała w pierwszej połowie XIXw. Charakteryzowała się ona formalno-dogmatycznym podejściem. Działaczami tej szkoły byli: Feuerbach, Beutham, Rossi, Krzymuski, Carrara.

Założenia Szkoły Klasycznej Prawa Karnego:

1. każdy czyn człowieka jest wyrazem wolnej woli, więc przestępstwo, jako przejaw złej woli, zasługuje na moralną naganę;

2. odpowiedzialność należy opierać na subiektywnej winie, przy czym kara powinna być proporcjonalna do stopnia winy i ciężkości czynu;

3. kara jest sprawiedliwą odpłatą za popełniony czyn;

4. do istotnych funkcji kary należy prewencyjne oddziaływanie'

5. prawo karne powinno opierać się na ścisłym przestrzeganiu zasad:

- "nullum crimen sine lege"

- "nullo paena sin lege"

Podobne prace

Do góry