Ocena brak

Czy zgadzam się z teorią ewolucji

Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011

Zgadzam się z teorią ewolucji choć budzi ona wiele wątpliwości.

Darwin 1859r. opublikował rozprawę

"O pochodzeniu gatunków". W 1871r. wydał książkę

"O pochodzeniu człowieka" wskazał w niej miejsce początku ewolucji człowieka i ujawnił mechanizm samej ewolucji. Według Darwina kolebką gatunku ludzkiego była Afryka. Można uznać, że Afrykę zamieszkiwały kiedyś wymarłe już małpy spokrewnione z gorylami lub szympansami. Obecnie oba te gatunki mają wiele cech wspólnych z gatunkiem ludzkim. Z kontynentu Afrykańskiego pochodzi wiele praludzkich skamielin. Według Darwina najważniejsze właściwości człowieka dwunożność, umiejętność wytwarzania narzędzi i większy objętościowo mózg rozwijały się równolegle. Darwin uważa, że za istnienie naszego niezwykłego w świecie zwierząt sposobu poruszania się jest bezpośrednio związane z wytwarzaniem kamiennej broni. Im nasz przodek stawał się inteligentniejszy, tym sprytniejsze stały się jego technologie a związki społeczne ściślejsze. Ewolucja jednego przymiotu wpływała na rozwój drugiego. Najstarsza istota praludzka była czymś więcej niż dwunożną małpą posiadała przymioty co wiążemy z Homo sapiens. W 1961 Elwyn Simons opublikował artykuł, w którym głosił iż niewielka, podobna do małpy istota nazwa rampitchecus jest praprzodkiem człowieka.

Według niego tkwiące w szczęce rampiteka zęby były płaskie niepodobne do zębów małp. Simson po dokonanych badaniach stwierdził, że szczęka rampiteka wyglądała podobnie jak ludzka a nie jak u-kształtna szczęka współczesnych małp. Rampitekus był podobny pod wieloma względami do człowieka, ale nie był istotą ludzką. Prowadził nadrzewny tryb życia tak ja orangutan nie był dwunożną małpą. Nie był też myśliwym zbieraczem. Spory wśród badaczy wykazały, że błędem jest wniosek o pokrewieństwie ewolucyjnym gatunków kopalnych jedynie na podstawie podobieństw anatomicznych. W latach 60 antropolodzy powrócili do hipotezy zbieracko łowieckiego trybu życia jako kluczowego dla początku człowieczych.

W 1988r. antropolodzy z uniwersytetu w Kent stwierdzili, że pojawienie się do dwunożności zaliczyć należy do najbardziej znaczących przemian anatomicznych w ewolucji organizmów żywych. Dwunożność była najważniejszą cechą dla procesu adaptacji, stąd niektórzy nazywali dwunożne małpy ludźmi. Nie oznacza to że pierwsze dwunożne małpy potrafiły wytwarzać narzędzia czy dysponowały rozwiniętym umysłem. Istnieją różne rozważania choć tamte istoty nie były do nas podobne to jednak bez tej dwunożnej adaptacji nie było by nas. Co spowodowało że afrykańska małpa bez ogoniasta zaczęła się inaczej poruszać- na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przystosowanie to pozwoliło bez ogoniastej małpie dwunożnej przetrwać w zmieniającym się środowisku.

Istnieje wiele teorii wyjaśniających znaczenie

dwunożności oraz sugestii usiłujących wyjaśnić skąd się wzięła dwunożność. Gdybyśmy mogli odwiedzić Afrykę sprzed 6 mln. lat moglibyśmy odpowiedzieć na wiele pytań jak żyły istoty, które mogły być naszymi przodkami. Przed tymi istotami rozciągał się mający trwać 7 mln. lat okres ewolucji, której kierunek i efekt końcowy mogły być różne.

Do góry