Ocena brak

CZY USTAWY Z ZAKRESU FINANSÓW PUBLICZNYCH MUSZĄ ODPOWIADAĆ SZCZEGÓLNYM WYMOGOM

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Odrębne wymogi stawia się tworzeniem ustaw o treści finansowej zwłaszcza ustawie budżetowej i ustawą podatkowym a także ustawom powodującym skutki dla finansów publicznych. W związku tym specjalne kompetencje prawodawcze przyznaje się parlamentowi rządowi i innym ministrom. Ustawy dziedziny finansów publicznych podlega zwykłym rygorom stosowania w procesie tworzenia ogłaszania i kontroli ustaw Część z nich pełni role małych kodyfikacji zbirów przepisów prawa finansowego. Role aktu kodyfikacyjnego wyznaczono ustawie z 28 listopada 98 roku o finansach publicznych- stanowi ważne wydarzenie w aktach finansowych.

Stanowi pierwsza kodyfikacje w Polsce grupy przepisów finansowych. Ustawa o finansach publicznych nie normuje dochodów publicznych są one przedmiotem odmiennych regulacji ustawowych m.in. ustawy z 29 sierpnia 97 ordynacja podatkowa. Ustawa o finansach nie reguluje również w pełni gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatu i województw samorządowych) ponieważ zacierają jedynie przepisy odnoszące się do budżetu jednostki samorządu terytorialnego Natomiast ustawy odrębne regulują zagadnienia gospodarki finansowej uwzględniając specyfikę poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Podobne prace

Do góry